Kent, Sanat ve Katılım

Bu panelde amaç, Sinop’u bir vaka olarak ele alarak, sanat pratiklerinin ve kültür etkinliklerinin kentin değişimine ne şekilde ve hangi düzeyde katkıda bulunduğunu tartışmaktır. Sinopale, Sinop Uluslararası Bienali örneğinin özelliği, bir gösteriden çok, toplumda değişim yaratmayı amaçlayan bir sivil toplum faaliyeti olarak yapılıyor olmasıdır. Kamu kuruluşlarından bağımsız ama aynı zamanda sıkı işbirliği içinde, üniversite ve STK’lar ile birlikte toplumun kollektif düşünce üretimine katkıda bulunmayı, bir strateji bağlamında sürdürülebilir kalkınma için katılımının teşvik edilmesine çaba gösteriliyor.  Panelde kamusalın, sanatın itme gücüyle yeniden inşa edilip edilemeyeceği, bu çaba içinde yer alan sanatçı, küratör, şehir plancısı, STK temsilcisi, akademisyen, Sinoplu ve dışarıdan gelen perspektiflerinden ele alınarak tartışılacak.
Moderatör
Mahir Namur, Avrupa Kültür Derneği Genel Sekreteri
Panelistler 
Melih Görgün, Küratör, Sanatçı, Sinopale’nin kurucu ekibinden
Bahar Aksel Enşici, Şehir Plancısı
Erman Topgül, Sosyolog, Sokak Bizim Derneği
Alpay Tırıl, Sinop Üniversitesi
Yusuf Emre Yalçın, Film Yönetmeni, Sinopale gönüllüsü
Johanna Reiner, Sanatçı, küratör, (eintagmuesum)
Nil Ilkbasaran, Sanatçı

Alpay Tırıl 1973 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nü bitirdi. Ege Üniversitesi’nden Peyzaj Mimarlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Tarih alanlarında yüksek lisans derecesi, Ankara Üniversitesi’nden Sosyal Çevre Bilimleri alanında doktora derecesi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda çalıştı. 2006’dan beri Sinop’ta yaşamakta ve Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda turizmin doğal, kültürel ve toplumsa bağlamları üzerine dersler vermektedir. Doğa ve kültür, tarihsel ve aktüel bağlamlarıyla temel ilgi alanını oluşturmaktadır.

Event Timeslots (1)

Perşembe I
-
T. Melih Görgün, Bahar Aksel Enşici, Erman Topgül, Alpay Tırıl, Yusuf Emre Yalçın, Johanna Reiner, Nil Ilkbasaran

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir