İNSAN YAPMAK: Kimlik, Diyalog ve Kamusal Alan // moderatör: Zeynep Arda

Henry David Thoreau bize üç sandalye verir: Birinci sandalye tek başına olmak için, ikincisi arkadaşlık, üçüncüsü ise toplum içindir. Günümüzün dijital ve hiper-görsel dünyasında, pek çok geleneksel kavram gibi, bu üç sandalye de, altlarındaki zemini sarsan yoğun bilgi akışının etkisiyle sallantıda. Dijital aynalarında narsistik imajlarımızı gördüğümüz sosyal medya ağları, imaj/kimlik ayrımı konusunda bizi tedirgin ediyor. Değişen diyaloglarımız, ilişki kurma şekillerimizi etkiliyor. Kamusal alandaki erişimimizin enginliği nedeniyle, aslında hepimizi ve kamu yararını ilgilendiren konularda neredeyse dikkat bozukluğu çekiyoruz – çoğunlukla ilgimiz bu konuları yazıp sosyal medyada paylaşmakla, bir başka deyişle, klavye silahşörlüğüyle sınırlı. Bu panel, günümüzde insanı insan yapan değerlere, üç farklı düzeyde, Thoreau’nun üç sandalyesi üzerinden bakmayı, günümüzün rahatsızlıklarını, hayali/gerçek kamusal kimliklerimizi, ideolojik ve toplumsal cinsiyet kavramları üzerinden tartışmaya açmayı hedeflemektedir.

Moderatör: 
Zeynep Arda (Görsel İletişim Tasarımı | İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Panelistler:
Nezih Erdoğan (Sinema ve Televizyon | İstanbul Şehir Üniversitesi)
İdil Aybars (Sosyoloji | Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Başak Şahin Acar (Psikoloji | Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

 Doç. Dr. Zeynep Arda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde görev yapmaktadır. İletişim Bilimleri alanındaki doktorasını İspanya’da Universidad Jaume I’de, sosyal medyanın kimliğimizi ve birbirimizle olan iletişimimizi nasıl etkilediğini incelediği “Image Becomes Identity 2.0” başlıklı doktora tezini sunarak tamamlamıştır. Doctor Europaeus cum laude derecesine sahiptir. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde ve Domus Academy’de, Etkileşim Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. Yaptığı araştırmalar aldığı multi-disipliner, multi-kültürel eğitim çerçevesinde şekillenmektedir. (zeynep.arda@ieu.edu.tr)

Başak Şahin-Acar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır, aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda eş zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans ve sosyal psikoloji alanında yüksek lisans derecelerini ODTÜ’den, gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini ise A.B.D.’deki University of New Hampshire’dan almıştır. Araştırmaları genel olarak kültür, benlik kurgusu ve toplumsal cinsiyet gibi değişkenlerin otobiyografik bellek gelişimi üstündeki etkilerini incelemektedir. Son calışmalarında ise kişilerin kendileri ve aileleri ile ilgili otobiyografik anılarının nesiller arası benzerliği ve nesilden nesle nasıl aktarıldığını araştırmaktadır. http://psy.metu.edu.tr/basak-sahin-acar

Nezih Erdoğan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde erken dönem sinema, sinema ve ses ve öyküleme sanatı dersleri vermektedir. Türk popüler sinemasında (Yeşilçam) kolonyal söylem, ulusal kimlik, ses ve beden, Hollywood’un Türkiye’de alımlanması, Amerikan filmlerinin Türkiye’de dağıtımı, gösterimi ve sansürlenmesi  üzerine makale ve kitap bölümleri yazmıştır. Miyase Christensen ile Shifting Landscapes: Film and Media in European Context adlı kitap derlemesini hazırladı. Son yıllarda, daha çok Türk sinema tarihi ve tarihyazımı, sinemanın İstanbul’a gelişinin basın tarafından dile getirilişi, 1890’ların sonu ve 1900’ların başında İstanbullular’ın sinema deneyimi üzerine proje çalışmaları yürüttü, makale ve bölümler yazdı, ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler verdi.

Ayşe İdil Aybars, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümünde Doç. Dr., Sosyal Politika Yükek Lisans Programında da Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Avrupa Çalışmaları alanında Yüksek Lisans derecesini 2002 yılında London School of Economics’ten (LSE), Sosyal Bilimler alanında Doktora derecesini de 2007 yılında University of Ulster’dan almıştır. 2006-2009 yıllarında ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezinde, 2009-2010 yıllarında da Floransa’daki European University Institute’da Doktora Sonrası Araştırmacı olarak çalışmıştır. AB ve Türkiye’de sosyal politika ve refah devleti, toplumsal cinsiyet eşitliği, AB sosyolojisi, AB-Türkiye ilişkileri ve iletişim ve medya sosyolojisi alanlarında yayın yapmakta ve ders vermektedir. Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı, Sivil Toplum Diyaloğu, 6. ve 7. Çerçeve Programları dahil olmak üzere bir çok AB projesinde danışman, araştırmacı ve expert olarak çalışmıştır.

Event Timeslots (1)

Cumartesi
-
Nezih Erdoğan, Başak Şahin Acar, İdil Aybars

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir