Şehir, Yeniden

Bu oturumda, kentin hafızasının bir parçası olarak sanat eserlerinden metropolitan kaldırımlara fiziksel ya da anımsatıcı bir şekilde kenti geri kazanma mücadelesiyle açık bir forum formatında geniş kapsamlı bir diyalog başlatmak istiyoruz.

moderatör: 
Herkes için Mimarlık (Architecture For All)
katılımcılar:    
Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi
Sokak Bizim
Cluster Cairo
Workshops of Culture
Ha Za Vu Zu
KABA HAT

Herkes İçin Mimarlık Derneği (HiM), (2011, İstanbul); farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek toplum içinde mimarlık bilincinin arttırılmasını sağlamak istemektedir.

Ha Za Vu Zu, 2005’ten bu yana müzik, video, performans ve tasarım gibi farklı disiplinlerde çalışmalarını sürdürüyor. Ha Za Vu Zu’nun önceki solo sergileri arasında Masa Projesi (2009); Gymnastic: collective and rhythmic, Karaköy (2008); Lokaal101, Antwerp (2008) ve We Are Getting Vocalized İstanbul, Galerist (2007) bulunuyor. Ha Za Vu Zu ayrıca aralarında What a Loop, Münchner Kammerspiele, Almanya (2010); Fikirler Suça Dönüşünce, Depo, İstanbul (2010); 10. Uluslararası Baltık Sanat Trienali, Vilnius (2009); Different Similarity / End Game, 10. Lyon Bienali (2009); Gallery Loop, Seul (2009); Kaserne Basel (2008); Mercy, Liverpool (2008); Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam (2008); Bovisa Trienali, Milano (2008) ve 10. Uluslararası İstanbul Bienali’nin yer aldığı farklı mekân ve etkinliklerde performanslar gerçekleştirmiş, grup sergilerine katılmıştır. http://hazavuzu.blogspot.com/

Yaygara kaçamak tartışmaların yaşandığı ve yaşanacağı gezgin bir kulübedir. Henüz bir adresi yoktur. Ama bu bir olumsuzluk değil bir talihtir. Her yer ‘Yaygara’ mekanı, her şey ‘Yaygara’ konusu ve her an, kopmaya hazır bir ‘Yaygara’dır. Elbette ki her oluşum da olduğu gibi ‘Yaygara’nın da gerekçeleri ve bileşenleri bulunmaktadır. Bu gerekçeler öncelikle bir yere ait olma, o yerin içini doldurma ve bu tortuyu görünür kılmak olarak ta özetlenebilir. Bu anlamda ‘Yaygara’ yaşadığı kentle ilişkilerini sanat üzerinden kurmayı amaçlayan bir paylaşım ortamıdır.

Sokak Bizim Derneği; kentsel sorunlara alternatif çözümler geliştirerek daha yaşanabilir bir kente ulaşmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Daha yaşanabilir bir kente ulaşmak için kentin en küçük birimi olan sokaktan yola çıkar ve değişime sokaktan başlanabileceğine inanır. Değişim yaratmak için yaratıcı ve katılımcı yöntemler kullanır. İnsanlarda önce farkındalık oluşturur, sonra insanları eyleme geçirir. Bu amaçla etkinlikler, kampanyalar, projeler düzenler. Öncelikli çalışma alanları kamusal alanlar, sokaklar, sokak kültürü, yaya ve bisiklet ulaşımıdır.
CLUSTER — Cairo Lab for Urban Studies, Training and Environmental Research aims at establishing a critical space for urban discourse. CLUSTER engages critical theorization while being grounded in professional practice, negotiating the blurred boundaries between formal/institutional regulations and everyday urban informality.

Workshops of Culture  We are a municipal cultural institution of Lublin that was created through the division of the Centre for Culture in Lublin. Between 2009-2012  we were a branch of  the Centre for Culture. Today we are a completely autonomous cultural institution of Lublin.  We operate under the name Workshops of Culture, which determines the very goals we aim to achieve. On principle, our programming focuses on promoting the practice of “active culture”.  To do so, we intend to create a cultural offer that is tailored to individual recipients, to residents wishing to participate actively in the cultural life of the city and to broaden their knowledge at the same time. We keenly endorse and eagerly implement long-term development plans based on the sense of community shared by Lublin’s cultural operators and recipients of culture alike, acting together and supporting each other. Liaising and networking with Polish and international partners, we become exposed to already established and highly efficient methods of cultural education, management, and animation. In addition, through extensive analysis of local needs we thoughtfully transplant and introduce the most reliable, sustainable, and fitting models to Lublin. Furthermore, we are committed to sharing our experience and expertise with other communities, both at home and abroad, in particular with Eastern Europe. Everyday application of modern technologies in cultural education and in promotion of cultural heritage constitutes the core of our mission. We strive to maintain the highest level of professionalism, ensuring that our activities are interactive, interdisciplinary, innovative, constantly evolving, and always partnership-centred.

KABA HAT galeri, küratör veya herhangi bir aracı olmaksızın sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak için bir araya gelmiş bir avuç sanatçıdan oluşmaktadır. Birbirimize ürettiklerimizi gösterip bunlar üzerine kafa yormak için bir araya gelmişsek de bendimizi çiğneyip aştıktan sonra bugünlere kadar gelebildik.

Event Timeslots (1)

Cuma I
-
Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi, Sokak Bizim, Cluster Cairo, Workshops of Culture, Ha Za Vu Zu, KABA HAT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir