Sanatsal Müdahaleler // Esra Yıldız moderatörlüğünde

Sanatsal müdahaleler paneli, akademisyenler, sanatçı, sanat inisiyatifleri ve video kolektiflerin katılımıyla  1990’lardan günümüze kamusal alanda gerçekleştirilen ve kamusal problemleri konu edinen kurum destekli ve kurum karşıtı  çalışmaları ve bu çalışmaların kamusal söylemde açtıkları tartışmaları ve kamusal alanı değiştirme imkanlarını ele alacaktır.
Moderatör
Esra Yıldız
Panelistler

Emek Bizim, İstanbul Bizim
Avareler
Asi Keçi
Artıkişler
Nesli Gül Durukan
Nazlı Tümerdem

Venue: İstanbul Bilgi University, Santralistanbul Campus
E4-305

Esra Yıldız, çevre mühendisliği (BSc) okudu ve doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldı. Berlin TU, Tarih ve Sanat Tarihi Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu ve Berlin Humboldt Üniversitesi Kültür Tarihi ve Kuramı Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Emek Bizim, İstanbul Bizim inisiyatifi, Emek Sineması’nın yıkımına karşı eylem ve etkinlik düzenlemek üzere 2009’da kuruldu. İnisiyatif 2013’te, aktivistler, sinema seyircileri ve sinemacılar tarafından eylemlerde çekilen kayıtları toplayarak, bir ses ve görüntü havuzu oluşturmaya başladı. Bu kolektif çaba, 2016’da Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi belgeselini doğurdu.

AsiKeçi, Solfasol Gazetesi içinden çıkmış bir grup insanın, Ankara’nın üzerine ölü toprağı serpilmiş olan sanat ortamının tazelenmesi hedefine doğru ilerlemek isteğiyle bir araya gelmesi ile oluşmuş bir sivil sanat inisiyatifidir. İlk olarak Ankara kentinde bir sanat bienalinin neden yapılmadığı sorusu ile yola çıkan bu oluşum, gelecekte bir bienale dönüşebilme potansiyeli taşıyan bir sanat etkinliği için lokomotif olma ve platform oluşturma niyeti ile kolları sıvamış ancak gelinen noktada ortak özlemin bir tür öteki/karşı/bienal etkinliği olduğu anlaşılmıştır. Günümüzde çağdaş/güncel sanatın ille de bienallerin, siyasal erkler ve özel sektör kuruluşları tarafından bazı örtük amaçlar için bir araç olarak kullanıldığı noktasında hemfikiriz. Uluslararası sanat etkinliklerini yenidünya düzeni ve yenidünya kentleri anlayışları çerçevesinde, ekonomik ve politik güçlerin kültürel bağlamda geliştirilmesi etkinlikleri olarak okuduğumuzda bildik bienal oluşumları ile AsiKeçi arasına kara kedi girmektedir. ​AsiKeçi sanat etkinliklerinin bağımsız, direnişçi, aykırı ve ayrıksı nitelikte olması konusunda fikir birliğine varmış bir bir aradalıktır.

artıkişler kolektifi güncel görsel kültür ve sanat alanında anaakım olmayan, kolektif üretim ve alanları yaratmaya çalışan bir video kolektifidir. Kentsel dönüşüm, soylulaştırma, zorunlu göç, mültecilik, kentiçi emek, arşivleme ve kolektif toplumsal hafıza gibi Türkiye’de toplumsal yaşamın farklı kırılma alanlarını sorgulayan güncel ve tematik çalışmaları benzer çizgideki gruplarla paylaşma, kolektif alanlarda sergileme ve gösterim prensiplerini izler.

Avareler 2010 yılının sonlarına doğru Ankara’da kurulmuştur. Grup kendi işlerini genel olarak sokaklara uygulamaktadır. İlk işleri Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki bir inşaat noktasının tahta paravanlarına 14 metre uzunluğunda ‘’doors dinle içki iç ankara’’ yazılmasıdır. 7-8 ay daha küçük çaplı yazılama ve yapıştırma teknikleri ile sokaklarda devam ederler . Grup aldığı bir karar ile yeni eklenenlerle beraber 5 kişi olmuştur. Grubun başlıca işler arasında ‘’ben sana blues dinleme demiyorum, sazını dinle blues’unu yine dinlersin’’, kale arkası, tüm gökdelenler sahiplerine girsin, pembe seri ,önce aşk güvenliği, 40 haramiler, Bal Porsukları Partisi gibi işler vardır. Grup işlerine devam etmektedir. Sokakların yanı sıra diğer sosyal oluşumlar, kolektifler ve galerilerle de etkinlikler yapmaktadır. Sokak sanatçıları değil bir hareketin tetikleyicisi olma gayesindedirler ‘’kar topundan çığa doğru’’. İstanbul tekelinde ki sanat alanını kırmayı hedeflerler ve Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin diğer kentlerinde de bu hareketin filizlenmesini hedefler.

Nesli Gül, araştırmacı, küratör ve sanat yazarı. Şu anda Amsterdam Üniversitesi Miras, Bellek ve Materyal Kültürü Araştırma Okulunda misafir araştırmacı olarak çalışıyor ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım doktora programında “Türkiye’de Çağdaş Sanat Pratikleri Bağlamında Çağdaş Sanat Kurum ve Aktörlerinin Arşiv ve Bellekleri” üzerine tezini yürütüyor. Lisans derecesini 2009 yılında YTÜ Sanat Yönetimi Programından fakülte birincisi olarak ve yüksek lisansını 2014 yılında Müzecilik programında “Sanat Müzelerinde Etkileşimli Alanlar” isimli tezi ile tamamladı. Lisans eğitimi süresince küratör asistanı, araştırmacı ve stajyer olarak İstanbul Modern Sanat Müzesi küratöryel departmanında, BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi’nde ve RH + Sanat Dergisi’nin editöryel departmanında görev aldı. Lisansüstü eğitim döneminde bir yıl süreyle SALT (Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi) Foto-Galatasaray (açık arşiv) sergisi için proje asistanı olarak çalıştı. Akademik çalışmalarına 2012 yılından itibaren YTÜ’de Sanat Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Yüksek lisans eğitiminden bu yana çeşitli sergilerin küratörlüğünü yapmakta ve bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olarak çalışmaktadır. “Kurgusal Anlatımlar”, “Gizli Senaryolar” ve “Ses Sese Karşı”, küratörlüğünü yaptığı sanat sergilerinden bazılarıdır. Sanat müzeleri, sergi yöntemleri ve teknikleri, çağdaş sanat ve kamusal sanat üzerine çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), (2014-…), Uluslararası Sergi ve Değişim Komitesi (ICEE), (2014-…) ve Sanat Tarihçileri Derneği (AAH), Londra, İngiltere (2017-…) üyesidir.

Mimar ve araştırmacı Nazlı Tümerdem’in 2016’da başlattığı Istanbul Walkabouts projesi, yürüme pratiğini eleştirel bir yöntem olarak kullanarak İstanbul’un kuzeyinde süregelen değişimleri inceliyor, kayıt altına alıyor; yazılı ve görsel araçlarla şehre dair temsiller üretiyor. Tümerdem, aynı zamanada İTÜ’de “Coğrafya ve Ulaşım Altyapısı Arasında: Kuzey İstanbul’un Yürüme Araştırması” başlıklı doktora çalışmasını yürütüyor.

Event Timeslots (1)

Perşembe I
-
Emek Bizim İstanbul Bizim, Avareler, Asi Keçi, Artıkişler, Nesli Gül Durukan, Nazlı Tümerdem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir