Katılımcı Pratikler // Yeliz Kahya moderatörlüğünde

Güncel sanat pratikleri kendine yeni eylem alanları yaratarak, günümüz kentlerinde sosyal bir arada olma hallerinin yeni mekânlarını oluşturmaktadırlar.  Bu durum, özellikle bireylerin tabandan organize olabilme ve bunu mekânsal bir oluşuma dönüştürebilme kabiliyetleri ve kapasiteleri ile yakından ilişkilidir. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde farklı kentlerde bireylerin tabandan ve kendiliğinden organize olma becerisinden beslenen yapılanmaların güncel sanat pratikleri aracılığı ile ortaya çıktığı farklı örneklerle karşılaşabiliriz. Bu yapılanmalar sadece sanatçı gruplarının sosyalleştiği bir araya gelme pratiğinden öte, kentte insanların farklılaşan ortaklıklar çerçevesinde bir araya gelebildiği ortamları da yaratabilmektedirler. Bu mikro mekânsal yapılanmaların kentsel kamuyu ve kamusal mekânı yeniden kurgulamaktaki rolünün ne olduğu önemli bir soru olarak karşımıza çıkar. Bu panel bu tarz sanat oluşumların yaratıcı ve sanatsal enerjiyi kentin yerel dinamikleri ile buluşturabilme becerisi, bunu yaparken katılımcı stratejilerin nasıl geliştirildiği ve böylelikle bu pratiklerin bulundukları yerin gündelik hayatına ne gibi değerler katarak eklendikleri üzerine bir tartışma platformu yaratmayı amaçlar. 

Moderatör
Yeliz Kahya

Panelistler
PASAJ // Seçil Yaylalı § Elif Bursalı www.pasaj.org 
Oda Projesi // Seçil Yersel & Özge Açıkkol odaprojesi.blogspot.com
RACINES // Mehdi Azdem § Rajae Hammadi  www.racines.ma
CRVENA // Danijela Dugandžić www.crvena.ba
BUNKER // Nevenka Koprivsek www.bunker.si
Ceren Yartan
Merve Ünsal

Event Timeslots (1)

Perşembe I
-
PASAJ, Oda Projesi, Racines, CRVENA, BUNKER, Ceren Yartan, Merve Ünsal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir