Data Dünyasında Arada Kalan Boşlukta Hikayeler Üretmek: #Tagless

Bu çalıştayın amacı günümüz data dünyasının içinde kamusal alan üzerine düşünmek ve “alternatif bir anlatı” önerisi sunmaktır.

Data Latin kökenli datum kelimesinin çoğul halidir. Datum, ‘given’ verilmiş (verili) anlamını taşır, ‘do’ (-to give) kelime kökünden gelen vermek anlamındaki (-to give) dare’nin geçmiş zaman halidir.

Veri sanatı ve hesaplamalı tasarım alanından gelen kişileri bir araya getiren bu çalıştay, katılımcıları “Peki ya verili bir şey yoksa? Hiç data yoksa? Datanın yokluğunda kamusal alanda ne üretirdik?” sorularını sorarak kamusal alanı yeniden düşünmeye davet eder.

Çalıştay süresinde katılımcılar, #tagless adını verdiğimiz data dünyasının içinde arada kalan boşluklarda kendi özgün hikayelerini üretirler. Bu hikayeler ile arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğe dair bir deneyim önerisi sunulması amaçlanmaktadır. Çalıştay mekan ve uzam üzerine kamusal/arttırılmış ve sanal kavramlarını temel alan bir tartışma için fırsat yaratacaktır.

Event Timeslots (2)

Perşembe II
-
yürütücüler | facilitators: Didem Yalınay, Seçkin Maden, Cemal Koray Bingöl

Cumartesi II
-
yürütücüler | facilitators: Didem Yalınay, Seçkin Maden, Cemal Koray Bingöl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir