Perşembe II

Data Dünyasında Arada Kalan Boşlukta Hikayeler Üretmek: #Tagless
-
yürütücüler | facilitators: Didem Yalınay, Seçkin Maden, Cemal Koray Bingöl

Yeşil Müşterekler // moderatör: Zeynep Kadirbeyoğlu
-
Sevil Baştürk, Yiğit Ozar, Boğaçhan Dündaralp, Aslıhan Demirtaş

Mekansal Hafızayı Belgelemek
-
yürütücüler | facilitators: Ezgi Öz, Cansu Yapıcı, Selen Çatalyürekli

Contemporary Publics
-
moderated by Nafiz Akşehirli

Kamusal Bir Alan Olarak Üniversite // kamusal alana performatif müdahale
-
Poşe & AsliemK