Bilgi Müşterekleri Oluşturmak: gerilimler ve yöntemler // yürütücü: Relais Culture Europe

Bir “trans-making” deneyimi

“Kamusalı Yapmak” serisinin temel sorularından birisi bilginin kamusal alanı sorunudur. Bu geçiş döneminde nasıl bir bilgi ortamına ihtiyacımız var? Kamusal alan nasıl eleştirel alanın yapı taslarından birisi olarak eylemin ve dönüşümün temelini oluşturabilir? 2017’den beri akademiden ve akademi dışından, suç bilimden sanat üretimine kadar geniş bir alandan 100’ün üzerinde insan trans-making projesi çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve demokratik yenilenme için yeni anlatılar üzerine çalışıyor. Temel amaçlardan birisi araştırma için küresel bir müşterek alan yaratabilmek. Bu proje deneyiminde yeni fırsatlar oluştuğu görülüyor.

Yürütücü: Relais Culture Europe

A French national public structure, Relais Culture Europe is an innovation platform on Europe and culture. Its mission is to support the European cultural innovation practices of cultural and creative actors by supporting the development of capacities and projects, networks of cooperation and European communities of exchange and research. Relais Culture Europe promotes the animation of European research and cultural innovation issues. It is the coordinator of the trans-making project funded under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Yemek üzerinden kamusal pratikler // Ezgi Tuncer moderatörlüğünde

Panel gıdanın farklı sehir donanımlarında paylaşılmasını konu ediniyor. Tüm panelistler kamusal alanda veya kamuya açık alanlarda yemek pişirme ve paylaşma üzerinden sosyalleşme pratikleri ve yeni bağlar yaratmakla uğraşıyor. 

Moderatör: 
Ezgi Tuncer

Katılımcılar:
Kadın Kadına Mülteci Mutfağı
Komşu Cafe Collective
Kadıköy Kooperatifi
CRVENA
Bombalara Karşı Sofralar

Komşu Kafe’de.

Şehir, Yeniden

Bu oturumda, kentin hafızasının bir parçası olarak sanat eserlerinden metropolitan kaldırımlara fiziksel ya da anımsatıcı bir şekilde kenti geri kazanma mücadelesiyle açık bir forum formatında geniş kapsamlı bir diyalog başlatmak istiyoruz.

moderatör: 
Herkes için Mimarlık (Architecture For All)
katılımcılar:    
Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi
Sokak Bizim
Cluster Cairo
Workshops of Culture
Ha Za Vu Zu
KABA HAT

Herkes İçin Mimarlık Derneği (HiM), (2011, İstanbul); farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek toplum içinde mimarlık bilincinin arttırılmasını sağlamak istemektedir.

Ha Za Vu Zu, 2005’ten bu yana müzik, video, performans ve tasarım gibi farklı disiplinlerde çalışmalarını sürdürüyor. Ha Za Vu Zu’nun önceki solo sergileri arasında Masa Projesi (2009); Gymnastic: collective and rhythmic, Karaköy (2008); Lokaal101, Antwerp (2008) ve We Are Getting Vocalized İstanbul, Galerist (2007) bulunuyor. Ha Za Vu Zu ayrıca aralarında What a Loop, Münchner Kammerspiele, Almanya (2010); Fikirler Suça Dönüşünce, Depo, İstanbul (2010); 10. Uluslararası Baltık Sanat Trienali, Vilnius (2009); Different Similarity / End Game, 10. Lyon Bienali (2009); Gallery Loop, Seul (2009); Kaserne Basel (2008); Mercy, Liverpool (2008); Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam (2008); Bovisa Trienali, Milano (2008) ve 10. Uluslararası İstanbul Bienali’nin yer aldığı farklı mekân ve etkinliklerde performanslar gerçekleştirmiş, grup sergilerine katılmıştır. http://hazavuzu.blogspot.com/

Yaygara kaçamak tartışmaların yaşandığı ve yaşanacağı gezgin bir kulübedir. Henüz bir adresi yoktur. Ama bu bir olumsuzluk değil bir talihtir. Her yer ‘Yaygara’ mekanı, her şey ‘Yaygara’ konusu ve her an, kopmaya hazır bir ‘Yaygara’dır. Elbette ki her oluşum da olduğu gibi ‘Yaygara’nın da gerekçeleri ve bileşenleri bulunmaktadır. Bu gerekçeler öncelikle bir yere ait olma, o yerin içini doldurma ve bu tortuyu görünür kılmak olarak ta özetlenebilir. Bu anlamda ‘Yaygara’ yaşadığı kentle ilişkilerini sanat üzerinden kurmayı amaçlayan bir paylaşım ortamıdır.

Sokak Bizim Derneği; kentsel sorunlara alternatif çözümler geliştirerek daha yaşanabilir bir kente ulaşmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Daha yaşanabilir bir kente ulaşmak için kentin en küçük birimi olan sokaktan yola çıkar ve değişime sokaktan başlanabileceğine inanır. Değişim yaratmak için yaratıcı ve katılımcı yöntemler kullanır. İnsanlarda önce farkındalık oluşturur, sonra insanları eyleme geçirir. Bu amaçla etkinlikler, kampanyalar, projeler düzenler. Öncelikli çalışma alanları kamusal alanlar, sokaklar, sokak kültürü, yaya ve bisiklet ulaşımıdır.
CLUSTER — Cairo Lab for Urban Studies, Training and Environmental Research aims at establishing a critical space for urban discourse. CLUSTER engages critical theorization while being grounded in professional practice, negotiating the blurred boundaries between formal/institutional regulations and everyday urban informality.

Workshops of Culture  We are a municipal cultural institution of Lublin that was created through the division of the Centre for Culture in Lublin. Between 2009-2012  we were a branch of  the Centre for Culture. Today we are a completely autonomous cultural institution of Lublin.  We operate under the name Workshops of Culture, which determines the very goals we aim to achieve. On principle, our programming focuses on promoting the practice of “active culture”.  To do so, we intend to create a cultural offer that is tailored to individual recipients, to residents wishing to participate actively in the cultural life of the city and to broaden their knowledge at the same time. We keenly endorse and eagerly implement long-term development plans based on the sense of community shared by Lublin’s cultural operators and recipients of culture alike, acting together and supporting each other. Liaising and networking with Polish and international partners, we become exposed to already established and highly efficient methods of cultural education, management, and animation. In addition, through extensive analysis of local needs we thoughtfully transplant and introduce the most reliable, sustainable, and fitting models to Lublin. Furthermore, we are committed to sharing our experience and expertise with other communities, both at home and abroad, in particular with Eastern Europe. Everyday application of modern technologies in cultural education and in promotion of cultural heritage constitutes the core of our mission. We strive to maintain the highest level of professionalism, ensuring that our activities are interactive, interdisciplinary, innovative, constantly evolving, and always partnership-centred.

KABA HAT galeri, küratör veya herhangi bir aracı olmaksızın sergi ve benzeri faaliyetlerde bulunmak için bir araya gelmiş bir avuç sanatçıdan oluşmaktadır. Birbirimize ürettiklerimizi gösterip bunlar üzerine kafa yormak için bir araya gelmişsek de bendimizi çiğneyip aştıktan sonra bugünlere kadar gelebildik.

Kamusal Alan ve Tasarım // Çiğdem Kaya moderatörlüğünde

Kamusal alan çok katmanlı tasarım problemlerinin kaynağıdır. Boş zaman, yerleşim ve maddi kültür hakkında karmaşık sorular üretirken katılımcı yöntemler kullanılabilir.

Moderatör
Çiğdem Kaya (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Katılımcılar
Mehmet Erkök (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Nilüfer Kozikoğlu (TUŞPA)
Ebru Erdönmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Alexis Şanal (İstanbul Teknik Üniversitesi, SANALarc)

Çiğdem Kaya, doğduğu ve büyüdüğü İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Endüstri tasarımcısı olarak eğitilmiş ve ABD’de San Francisco Sanat Enstitüsü’nde yüksek lisans programını tamamlamıştır. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Kaya, 2011 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yardımcı doçent ve doçent olarak çalışmıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde lisans seviyesinde proje stüdyoları ve sanat ve tasarımın etkileşimi dersleri vermektedir. Lisansüstü programında ise uygulama odaklı araştırma yöntemleri ve sosyal inovasyon için tasarım konularında araştırma tezleri yönetmektedir. Sanatçı olarak deneyimi, tasarım programlarında öğretimini zenginleştirmektedir. Kaya, İTÜ’den lisans, SFAI’den yüksek lisans ve İTÜ’den doktora derecesi almıştır. Kaya, Sheffield Hallam Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yapmakta olup Fulbright mezunudur.

Ebru Erdönmez, 1996 yılında YTÜ de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2006 yılında Yardımcı Doçent ve 2011 yılında Doçent olarak devam etmektedir. 2006-2007 Yılları arasında Almanya Siegen Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Misafir Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir. Çok sayıda kitapları, editörlükleri, konferansları, makaleleri bulunan M. Ebru Erdönmez Dinçer aynı zamanda ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında çeşitli ödüller almıştır. Çalışmalarına halen YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Doçent olarak devam etmektedir.

1963’te Zürich, İsviçre’de doğdu. 1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. 1994’ten beri İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğretim görevlisidir. Profesyonel deneyimleri, çeşitli türde maketler, illüstrasyon- airbrush, ürünobje tasarımı ve üretimi, kinetik heykel, ‘custom’ otomobil, fotoğrafçılık.

Alexis Şanal, 2002 yılından itibaren İstanbul’da faaliyet gösteren bilgi merkezli tasarım stüdyosu SANALarc’ın kurucu ortaklarından.17 yıldan uzun süredir aktif olarak sektörde olan mimar, kentsel ve mimari araştırmalar ve katkılarından dolayı çok sayıda önemli ödüle sahip. Alexis Şanal, çeşitli eğitim, sosyal ve kültür ortamlarının digital teknolojilerle harmanlanıp, verimli yapılı çevre ve doğal ortamlar üretmesi konusunda çalışmayı ve öğrenmeyi sürdürmekte. Mimar, kentsel ve mimari tasarımda disiplinler arası bir bakış açısıyla ve yerinde öğrenerek, her bağlam için kendine has yeni ufuklar keşfetmeyi hedefliyor. Son çalışmaları arasında İstanbul için gerçekci tasarım rehberi, pazarların zamana meydan okuyan üretken yaklaşımlar olarak yeniden değerlendirilmesi ve yerel bilgi topluluklarının yaratıcısı olarak kütüphaneler üzerinde tekrar düşünmek gibi projeler yer var. Graham Foundation Grant 2014 desteğini alan Alexis Şanal, 2007’de Queensland Universitesinde görev yaptıktan sonra halen İTÜ tasarım stüdyolarında yürütücülük yapıyor.
Istanbul-based, London-trained architect and designer Nilüfer Kozikoğlu’s work is focused on material properties, organic compositions and their variable states, and she is best known for her work in concrete, including design and furniture production. Kozikoğlu is interested in peculiarities of form and design that evoke the animated properties of space, especially with materials such as concrete and cement. Her interest in dynamic forms is reflected in her installations and designs, which weave together digital technologies and handcrafted processes as on-site and workshop experiments. Nilüfer runs her practice as partner at the Tuşpa NK agency for architecture, and the urban material workshop Urban Atolye.

Yeşil Müşterekler // moderatör: Zeynep Kadirbeyoğlu

Bu panel aracılığıyla, müşterekler olarak sehir bostanlarını, yapılarını, tarihçelerini anlatmak; kentte ekim üzerinden kamusal alan ve ortak düşünme imkanları hakkında konuşmak istiyoruz.

Moderatör:
Zeynep Kadirbeyoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Panelistler:
Sevil Baştürk (Roma Bostanı)
Yiğit Ozar (Arkeologlar Derneği)
Boğaçhan Dündaralp (Kuzguncuk Bostanı)
Aslıhan Demirtaş (Kadir Has Üniversitesi)

Zeynep Kadirbeyoglu Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Cambridge Üniversitesi’nde MPhil derecesi aldı. 2008 yılında McGill Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalışmaya başladı. Araştırma alanları demokratikleşme, katılım ve vatandaşlık konularıdır.

Arkeolog Yiğit Ozar 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim dalı Yüksek lisans programında öğrenimine devam ediyor; çeşitli koruma, onarım, planlama ve kentsel arkeoloji projelerinde de çalışıyor. Aynı zamanda kentsel arkeoloji, koruma ve arkeoloji politikaları üzerine odaklanan Ozar, 2012 yılından itibaren Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nde bu kapsamda çalışmalar yürütüyor. Tarihi Yedikule Bostanları ve Piyalepaşa Bostanı’nın korunmasıyla ilgili çalışmalara katkı koyuyor.
https://www.arkeologlardernegist.org/

Boğaçhan Dündaralp Ulusal ve Uluslararası platformda, yazıları, ödülleri, jüri üyelikleri ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olan Boğaçhan Dündaralp; Mimar, Tasarımcı, Yazar ve Eğitimci kimliği ile 2005’ten bu yana, mimarlık bilgi alanı içindeki çok pozisyonlu duruşu ile mimarlık ofisi ‘ddrlp’ nin yöneticiliğini yapmakta ve çocuk, eğitim, kent, metropol gibi katmanlı mimarlık problemleri ve farklı mimarlık ölçeklerine ilişkin çözüm stratejilerini araştırıp, geliştirmeye çalışmakta; mimarlık, tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
www.ddrlp.com ; www.bogachandundaralp.wordpress.com


Aslihan Demirtas, 
mimar. İstanbul-New York merkezli Aslıhan Demirtaş Mimarlık ve Araştırma Ofisi ile Ali Cindoruk’la beraber kurduğu KHORA’nın direktörlüğünü yürüten Demirtaş’ın pratiği, yapı, peyzaj, yerleştirme projeleri, sergiler ve araştırmalar aracılığıyla farklı disiplinlerin alan ve sınırları arasında var olur. İlgi alanları kentsel tarım, altyapı, peyzaj, mimari dokuma/örgü ve tasarıma dayalı aktivizm gibi konular arasında gidip gelirken münferit tasarım, mimari, peyzaj ve tasarım projeleri yürütür. Demirtaş yüksek lisans eğitimini MIT Mimarlık Bölümü’nde, lisans derecesini ise ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Halıhazırda Graham Vakfı desteği (2013) ile SALT tarafından basılacak e-kitabı Aşı (2018) ile Kosova Prizren’deki Lumbardhi Sineması’nın stratejik renovasyonu üzerine çalışmaktadır. Demirtaş, İstanbul’un 1.500 yıllık kentsel tarım ve peyzaj mirasını korumayı amaçlayan Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi’nin faal üyesi ve Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

Sevil Baştürk, permakültür tasarımcısı. İstanbul Üniversitesi Felsefe mezunu Sevil Baştürk, bir yaşam savunucu ve permakültür prensipleriyle oluşmuş Roma Bostanı’nın insanlarından biridir. 

Sanatsal Müdahaleler // Esra Yıldız moderatörlüğünde

Sanatsal müdahaleler paneli, akademisyenler, sanatçı, sanat inisiyatifleri ve video kolektiflerin katılımıyla  1990’lardan günümüze kamusal alanda gerçekleştirilen ve kamusal problemleri konu edinen kurum destekli ve kurum karşıtı  çalışmaları ve bu çalışmaların kamusal söylemde açtıkları tartışmaları ve kamusal alanı değiştirme imkanlarını ele alacaktır.
Moderatör
Esra Yıldız
Panelistler

Emek Bizim, İstanbul Bizim
Avareler
Asi Keçi
Artıkişler
Nesli Gül Durukan
Nazlı Tümerdem

Venue: İstanbul Bilgi University, Santralistanbul Campus
E4-305

Esra Yıldız, çevre mühendisliği (BSc) okudu ve doktora derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldı. Berlin TU, Tarih ve Sanat Tarihi Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu ve Berlin Humboldt Üniversitesi Kültür Tarihi ve Kuramı Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Emek Bizim, İstanbul Bizim inisiyatifi, Emek Sineması’nın yıkımına karşı eylem ve etkinlik düzenlemek üzere 2009’da kuruldu. İnisiyatif 2013’te, aktivistler, sinema seyircileri ve sinemacılar tarafından eylemlerde çekilen kayıtları toplayarak, bir ses ve görüntü havuzu oluşturmaya başladı. Bu kolektif çaba, 2016’da Özgürleşen Seyirci: Emek Sineması Mücadelesi belgeselini doğurdu.

AsiKeçi, Solfasol Gazetesi içinden çıkmış bir grup insanın, Ankara’nın üzerine ölü toprağı serpilmiş olan sanat ortamının tazelenmesi hedefine doğru ilerlemek isteğiyle bir araya gelmesi ile oluşmuş bir sivil sanat inisiyatifidir. İlk olarak Ankara kentinde bir sanat bienalinin neden yapılmadığı sorusu ile yola çıkan bu oluşum, gelecekte bir bienale dönüşebilme potansiyeli taşıyan bir sanat etkinliği için lokomotif olma ve platform oluşturma niyeti ile kolları sıvamış ancak gelinen noktada ortak özlemin bir tür öteki/karşı/bienal etkinliği olduğu anlaşılmıştır. Günümüzde çağdaş/güncel sanatın ille de bienallerin, siyasal erkler ve özel sektör kuruluşları tarafından bazı örtük amaçlar için bir araç olarak kullanıldığı noktasında hemfikiriz. Uluslararası sanat etkinliklerini yenidünya düzeni ve yenidünya kentleri anlayışları çerçevesinde, ekonomik ve politik güçlerin kültürel bağlamda geliştirilmesi etkinlikleri olarak okuduğumuzda bildik bienal oluşumları ile AsiKeçi arasına kara kedi girmektedir. ​AsiKeçi sanat etkinliklerinin bağımsız, direnişçi, aykırı ve ayrıksı nitelikte olması konusunda fikir birliğine varmış bir bir aradalıktır.

artıkişler kolektifi güncel görsel kültür ve sanat alanında anaakım olmayan, kolektif üretim ve alanları yaratmaya çalışan bir video kolektifidir. Kentsel dönüşüm, soylulaştırma, zorunlu göç, mültecilik, kentiçi emek, arşivleme ve kolektif toplumsal hafıza gibi Türkiye’de toplumsal yaşamın farklı kırılma alanlarını sorgulayan güncel ve tematik çalışmaları benzer çizgideki gruplarla paylaşma, kolektif alanlarda sergileme ve gösterim prensiplerini izler.

Avareler 2010 yılının sonlarına doğru Ankara’da kurulmuştur. Grup kendi işlerini genel olarak sokaklara uygulamaktadır. İlk işleri Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki bir inşaat noktasının tahta paravanlarına 14 metre uzunluğunda ‘’doors dinle içki iç ankara’’ yazılmasıdır. 7-8 ay daha küçük çaplı yazılama ve yapıştırma teknikleri ile sokaklarda devam ederler . Grup aldığı bir karar ile yeni eklenenlerle beraber 5 kişi olmuştur. Grubun başlıca işler arasında ‘’ben sana blues dinleme demiyorum, sazını dinle blues’unu yine dinlersin’’, kale arkası, tüm gökdelenler sahiplerine girsin, pembe seri ,önce aşk güvenliği, 40 haramiler, Bal Porsukları Partisi gibi işler vardır. Grup işlerine devam etmektedir. Sokakların yanı sıra diğer sosyal oluşumlar, kolektifler ve galerilerle de etkinlikler yapmaktadır. Sokak sanatçıları değil bir hareketin tetikleyicisi olma gayesindedirler ‘’kar topundan çığa doğru’’. İstanbul tekelinde ki sanat alanını kırmayı hedeflerler ve Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin diğer kentlerinde de bu hareketin filizlenmesini hedefler.

Nesli Gül, araştırmacı, küratör ve sanat yazarı. Şu anda Amsterdam Üniversitesi Miras, Bellek ve Materyal Kültürü Araştırma Okulunda misafir araştırmacı olarak çalışıyor ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım doktora programında “Türkiye’de Çağdaş Sanat Pratikleri Bağlamında Çağdaş Sanat Kurum ve Aktörlerinin Arşiv ve Bellekleri” üzerine tezini yürütüyor. Lisans derecesini 2009 yılında YTÜ Sanat Yönetimi Programından fakülte birincisi olarak ve yüksek lisansını 2014 yılında Müzecilik programında “Sanat Müzelerinde Etkileşimli Alanlar” isimli tezi ile tamamladı. Lisans eğitimi süresince küratör asistanı, araştırmacı ve stajyer olarak İstanbul Modern Sanat Müzesi küratöryel departmanında, BM Suma Çağdaş Sanat Merkezi’nde ve RH + Sanat Dergisi’nin editöryel departmanında görev aldı. Lisansüstü eğitim döneminde bir yıl süreyle SALT (Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi) Foto-Galatasaray (açık arşiv) sergisi için proje asistanı olarak çalıştı. Akademik çalışmalarına 2012 yılından itibaren YTÜ’de Sanat Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Yüksek lisans eğitiminden bu yana çeşitli sergilerin küratörlüğünü yapmakta ve bilimsel araştırma projelerinde araştırmacı olarak çalışmaktadır. “Kurgusal Anlatımlar”, “Gizli Senaryolar” ve “Ses Sese Karşı”, küratörlüğünü yaptığı sanat sergilerinden bazılarıdır. Sanat müzeleri, sergi yöntemleri ve teknikleri, çağdaş sanat ve kamusal sanat üzerine çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), (2014-…), Uluslararası Sergi ve Değişim Komitesi (ICEE), (2014-…) ve Sanat Tarihçileri Derneği (AAH), Londra, İngiltere (2017-…) üyesidir.

Mimar ve araştırmacı Nazlı Tümerdem’in 2016’da başlattığı Istanbul Walkabouts projesi, yürüme pratiğini eleştirel bir yöntem olarak kullanarak İstanbul’un kuzeyinde süregelen değişimleri inceliyor, kayıt altına alıyor; yazılı ve görsel araçlarla şehre dair temsiller üretiyor. Tümerdem, aynı zamanada İTÜ’de “Coğrafya ve Ulaşım Altyapısı Arasında: Kuzey İstanbul’un Yürüme Araştırması” başlıklı doktora çalışmasını yürütüyor.

Katılımcı Pratikler // Yeliz Kahya moderatörlüğünde

Güncel sanat pratikleri kendine yeni eylem alanları yaratarak, günümüz kentlerinde sosyal bir arada olma hallerinin yeni mekânlarını oluşturmaktadırlar.  Bu durum, özellikle bireylerin tabandan organize olabilme ve bunu mekânsal bir oluşuma dönüştürebilme kabiliyetleri ve kapasiteleri ile yakından ilişkilidir. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde farklı kentlerde bireylerin tabandan ve kendiliğinden organize olma becerisinden beslenen yapılanmaların güncel sanat pratikleri aracılığı ile ortaya çıktığı farklı örneklerle karşılaşabiliriz. Bu yapılanmalar sadece sanatçı gruplarının sosyalleştiği bir araya gelme pratiğinden öte, kentte insanların farklılaşan ortaklıklar çerçevesinde bir araya gelebildiği ortamları da yaratabilmektedirler. Bu mikro mekânsal yapılanmaların kentsel kamuyu ve kamusal mekânı yeniden kurgulamaktaki rolünün ne olduğu önemli bir soru olarak karşımıza çıkar. Bu panel bu tarz sanat oluşumların yaratıcı ve sanatsal enerjiyi kentin yerel dinamikleri ile buluşturabilme becerisi, bunu yaparken katılımcı stratejilerin nasıl geliştirildiği ve böylelikle bu pratiklerin bulundukları yerin gündelik hayatına ne gibi değerler katarak eklendikleri üzerine bir tartışma platformu yaratmayı amaçlar. 

Moderatör
Yeliz Kahya

Panelistler
PASAJ // Seçil Yaylalı § Elif Bursalı www.pasaj.org 
Oda Projesi // Seçil Yersel & Özge Açıkkol odaprojesi.blogspot.com
RACINES // Mehdi Azdem § Rajae Hammadi  www.racines.ma
CRVENA // Danijela Dugandžić www.crvena.ba
BUNKER // Nevenka Koprivsek www.bunker.si
Ceren Yartan
Merve Ünsal